Verstopte afvoer oplossen badkamer Vlaardingen

vlaardingen

In alle huishoudens zijn Verstoppingen van douche en badkamer, gootstenen, wc-afvoeren en gootstenen erg hinderlijk. Bel 078-2048035

Verstopte afvoer oplossen badkamer Rotterdam

 

 

 

 

 

 

De afvoerleidingen in de wc, badkamer en keuken, wc zijn allemaal gelinkt aan een groter rioolstelsel die gekoppeld is aan onderdelen van uw woning of gebouw. Bel 078-2048035
Belangrijk is dat men nooit te lang wacht bij het ontstoppen!

Bel 078-2048035 indien u problemen heeft met verstopte afvoer oplossen badkamer Vlaardingen